ดาวน์โหลด การดูแล บน Android

ดั่ง - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android มีการดูแลของต้นไม้ขนาดเล็กบอนไซ งานของคุณ - ที่จะดูแลต้นไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่กำลังเติบโตขึ้นไปแล้วเพราะคุณจะมีโอกาสที่จะตอบสนองและทำให้เพื่อน ๆ ที่มีจำนวนมากของวิญญาณ echo - ดั่งที่อาศัยอยู่ในต้นไม้บอนไซ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย