ออราเคิลลูกตุ้ม

2012/08/15
  ออราเคิลลูกตุ้ม ลูกตุ้ม Oracle - การคาดการณ์เกมการใช้เซ็นเซอร์ในการย้ายลูกตุ้มที่คาดการณ์เมื่อตอบคำถาม