ดาวน์โหลด กลวิธีรถยนต์มาก บน Android

เมือง stunts สุดขีด GT ลาด - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ในที่ที่คุณกำลังรอสำหรับการขี่มากและเทคนิคที่น่าสนใจบนถนนที่ท้าทายของถนนในเมือง เกี่ยวกับวิธีการที่คุณจะพบอุปสรรคต่างๆเช่นห่วงลาดและอื่น ๆ อีกมากมาย มีรถสปอร์ตหรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่คุณจะต้องเป็นความชำนาญในการจัดการ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย