ดาวน์โหลด กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจ บน Android

Transit king tycoon เป็นเกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ที่คุณสามารถพัฒนาและเป็นเศรษฐีด้วยการสร้างถนนและส่งมอบสินค้าทั่วทั้งเมือง เปลี่ยนหมู่บ้านให้กลายเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรือง รับรถบรรทุกขนส่งสินค้าต่าง ๆ รอบเมืองเก็บสะสมรถบรรทุกและรถยนต์ราคาแพง

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย