ดาวน์โหลด กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจการก่อสร้าง บน Android

เมืองของฉัน: เกาะ เป็นเกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ที่คุณต้องการเรียกคืนเกาะที่ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวซึ่ง แต่เดิมเรียกว่า Cacau ก่อนเกิดแผ่นดินไหวบนผืนดินนี้มีอาคารที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม คุณต้องกลับไปที่เกาะแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย