ดาวน์โหลด กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจการจัดการ บน Android

เมืองการค้า เป็นเกมแพลตฟอร์มสำหรับ Android ซึ่งคุณสามารถเป็นนายกเทศมนตรีที่ประสบความสำเร็จในเมืองท่าเรือยุคกลางได้โดยการจัดการการค้าขายที่มีกำไรในสินค้าจากทั่วโลก การพัฒนาเมืองและทั่วราชอาณาจักรคุณต้องนำไปสู่ความมั่งคั่งที่คุณต้องพัฒนาก่อนอื่น

เมือง - เกมที่ยอดเยี่ยมและข้อมูลสำหรับ Android ซึ่งผู้ใช้อาจจะใช้งานหุ่นยนต์ครั้งเดียว แต่เล่นในฟาร์ม เกมสอนให้เราในการพัฒนาฟาร์มให้ความสามารถในการปลูกพืชและคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย