ที่ดินสงครามอากาศทะเล

2015/03/18
  ที่ดินสงครามอากาศทะเล

ที่ดินสงครามอากาศทะเล - พิสูจน์ตัวเองยุทธศาสตร์การทหารที่มีความสามารถและผู้บัญชาการในเกมนี้สำหรับแพลตฟอร์ม Android โดยการทำของคุณเองกองทัพทุกพิชิตซึ่งสามารถเอาชนะศัตรูที่มีประสิทธิภาพในการทำสงครามในอนาคตที่มีเทคโนโลยีสูง การทำเช่นนี้คุณต้องเรียนรู้และสำรวจดินแดนใหม่