ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟล์

2012/05/22

ด้วยคุณได้รับการเข้าถึงโฟลเดอร์และไฟล์ นอกจากนี้เขาสร้าง FTP-server, Web server, และ SMB-client ซึ่งหมายความว่าโดยการใช้โปรแกรมนี้คุณจะสามารถเชื่อมต่อภายในเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองโฟลเดอร์และไฟล์ที่มีอุปกรณ์นี้ อีกด้วยคุณสามารถสำรองไฟล์

ดาวน์โหลด:


วิดีโอ:

ฟรี
ฟรี

ความสนใจ! ไฟล์ทั้งหมดที่เป็นเจ้าภาพได้รับอนุญาตจากผู้เขียนหรือโปรแกรมที่พบในโดเมนสาธารณะในอินเทอร์เน็ตถ้าบางไฟล์ละเมิดสิทธิของคุณ, กรุณาแจ้งให้เราทราบ
ความคิดเห็น: