เครื่องสแกนเอกสาร

2012/05/27

ด้วยโปรแกรมนี้คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วและทุกที่จะสามารถสแกนและรับรู้: เอกสารหนั​​งสือบทคัดย่อและตำรา สแกนเล่นกับกล้องและแปลงให้เป็น PDF คุณเลือกที่จะบันทึกเอกสารผลลัพธ์และสามารถส่งทางไปรษณีย์หรืออัปโหลดไปยัง Google Docs

ดาวน์โหลด:ฟรี
ฟรี

ความสนใจ! ไฟล์ทั้งหมดที่เป็นเจ้าภาพได้รับอนุญาตจากผู้เขียนหรือโปรแกรมที่พบในโดเมนสาธารณะในอินเทอร์เน็ตถ้าบางไฟล์ละเมิดสิทธิของคุณ, กรุณาแจ้งให้เราทราบ
ความคิดเห็น: