เครื่องคิดเลขรับฝากข้อความเสียง

2012/02/02

เครื่องคิดเลขเสียง - เสียงเครื่องคิดเลขสำหรับ Android

รุ่นนี้จะแก้ไขข้อบกพร่องบางอย่างแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมทั้งการสนับสนุน APP2SD

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:

Google Android 1.5, Google Android 1.6, Google Android 2.0, Google Android 2.0.1, Google Android 2.1, Google Android 2.2, Google Android 2.2.1, Google Android 2.3, Google Android 3.0, Google Android 3.1, Google Android 3.2

ดาวน์โหลด:
ความสนใจ! ไฟล์ทั้งหมดที่เป็นเจ้าภาพได้รับอนุญาตจากผู้เขียนหรือโปรแกรมที่พบในโดเมนสาธารณะในอินเทอร์เน็ตถ้าบางไฟล์ละเมิดสิทธิของคุณ, กรุณาแจ้งให้เราทราบ
ความคิดเห็น: