ชาวเมือง

2012/09/20
  ชาวเมือง

เบอร์เกอร์ - หนึ่งในเกมที่นิยมกับประเภทการจัดการวัน ในเกมที่คุณต้องดำเนินการโรงอาหารขายเบอร์เกอร์← หน้าที่แล้ว    ต่อไป →
1